ลุ้นเพิ่ม! ทีมอเมเจอร์ลีกมีความหวังส.บอลจ่อเติมโควต้าลุยลีก4ปีหน้า

“เลขาป็อก” วรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน บ.ไทยลีก จำกัด เผย ศึกไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก หรือ ไทยลีก 5 ฤดูกาล 2019 ตามระเบียบเอาทีมเลื่อนชั้นแน่ๆ 1 ทีม แย้มอาจจะมีการเพิ่มทีมต้องรอดูสถานการณ์ในไทยลีก 4 อีกที ย้ำชัดต้องเป็นไปตามระเบียบของคลับไลเซนซิ่ง 

ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯได้เปิดโอกาสให้กับทุกสโมสรสัญชาติไทยได้ฟอร์มทีมเพื่อส่งเข้าแข่งขันฟุตบอลอเมเจอร์ลีก  หรือไทยลีก 5 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดย ฤดูกาล 2018 มีจำนวนทีมส่งแข่างขันทุกภาคมีจำนวนทีมที่สมัครสูงถึง 168 ทีม โดยแบ่งเป็นสมาชิกเก่า 96 ทีม และ สมาชิกใหม่อีก 72 ทีม

อย่างไรก็ตามล่าสุดจากการเปิดเผยของ “เลขาป็อก” วรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน บ.ไทยลีก จำกัด ถึงเรื่องนี้ว่า “สำหรับรูปแบบการแข่งขันฟุตบอล อเมเจอร์ลีก นั้นก็ยังจะเป็นไปในรูปแบบเดิมอยู่ เพียงแต่ รอบคัดเลือกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จะเป็นไปตามจำนวนทีมที่ส่งแข่งขันในแต่ละโซน”

“อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมาหารือกันอีกทีว่าจะปรับระบบอย่างไรให้มันกระชับรวดเร็ว แต่ก็มีหลายทีมเสนอให้จัดเหย้า-เยือน ซึ่งเรามองว่ามันอาจจะใช้งบประมาณที่เยอะเกินไปอีกทั้งหลายทีมในระดับไทยลีก 5 ก็ไม่มีสนามที่พร้อมตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้” 

“ในส่วนของรอบมินิลีก ก็คงจะเป็นไปตามรูปแบบเดิมจากปีที่แล้ว โดยทุกทีมสามารถแจ้งความจำนงค์ในการเป็นเจ้าภาพได้เลย เราจะได้พิจารณาแน่นอนว่า สนามแข่งขันก็ต้องมีความพร้อมตามมาตรฐานที่ทาง บ.ไทยลีก จำกัด ได้กำหนดเอาไว้” 

นอกจากนั้น “เลขาป็อก” ยังกล่าวถึงการเพิ่มโควต้าทีมในแต่ละโซนอีกว่า “ตามระเบียบการแข่งขัน ทีมจากอเมเจอร์ลีก ในแต่ละโซนเลื่อนชั้นแน่ๆ 1 ทีม  แต่ก็อาจจะมีการเพิ่มโควต้าให้ ทั้งนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ของไทยลีก 4 ปีนี้อีกที ว่าแต่ละโซนมีกี่ทีมมีความเหมาะสมจะเพิ่มให้หรือไม่”

เครดิตภาพ : Watbot City

High Quality ISC SSCP Guide

To that day, the treatment may not be a Zhang Bao, and even British adults are afraid to get off the hook. Adult look.Tseng Kuo fan said, very free to hand over the donor.Chang Da Jun Pi laugh meat does not laugh, said Xie Zeng right hall is wrong.Yuxiong this body, it is unbearable drama. Escape Wei Wei Quan, but Seoul is to ask Go.Tseng Kuo fan back to Yutai said It System Security Certified Practitioner (SSCP) is real adults can not afford to have a cause, had to ISC SSCP Guide wronged adults stay overnight in the government office. Without money, you can not have grace.Conversely, ISC SSCP Guide without grace, how can you have both good and bad Tseng Kuo fan suddenly said To the east, Zhang also done this officer is quite ISC Certification SSCP moisturizing it. Tseng Kuo fan said Ma nine, you paint it.Ma nine hurried SSCP Guide detention.Zeng Guofan shouted Ma nine charges into the prison, prison waiting.retreat When he said that, he put on the sleeve of Majiu s confession and Wang Zhengfu s probe, riding the car into the palace. http://www.passexamcert.com/SSCP.html Treasure money is not a success.After listening to a long time Zeng Guofan, finally understand the head and tail, ISC SSCP Guide the sidewalk Listen to the meaning of two, it seems to be specialized in dry rod this camp life.

Should not, System Security Certified Practitioner (SSCP) should not. Liu Haizhu ISC SSCP Guide said Feng Wei, you are disfigured Disfigured to see how this ISC SSCP Guide little white face is ISC SSCP Guide hooked up ISC Certification SSCP Guide with us. You must know it. You are certainly not SSCP Guide afraid of turning his face, but I can see that this old boy is definitely a black handed person. Who is ISC Certification SSCP Dongdongzi You don t know about Erdongzi Erdongzi is our biggest pickpocket. ISC SSCP Guide If you know this, Dongbatian will definitely not look for Liu Haizhu as the right arm.

He said, Big brother, don t you do this kind of thing in the future We SSCP Guide don t want so much money, we live simple. At this time, the leaves always blush, and embarrassedly said Auntie, I am sorry, we are late, I will clean it. This is a lesson. Let s take a long experience A Xiang s face turned red, and the contract was signed by her. He was too thin to look like an adult, with a black http://www.testkingdump.com beard and a pale face. His monthly salary is already 10,000. This is the rule. This song and dance party, the taste of elegance and popularity, System Security Certified Practitioner (SSCP) the level of actors are quite professional, except The trio of firebirds dancing youthful dance, and the little Teresa Teng who sang a love song, have cross talks, there are two people in the northeast, there are Beijing opera actors who play Sun Wukong, there are ballet Swan ISC SSCP Guide of ISC SSCP Guide the ISC Certification SSCP Swan , and the Cultural Revolution era Privately revised revolutionary songs