หนูนาใจดี! มอบทุนการศึกษา 2 แสนบาทให้นักเตะ ม.รภ.พิบูลสงคราม

ทนงศักดิ์ น้อยกอ ประธานสโมสร “หนูนาจอมโหด” วัดโบสถ์ ซิตี้ พร้อมด้วย ชัญญานุช ศรีชาวนา เลขานุการทีม และ รณชัย จินาเกตุ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาฟุตบอล ม.รภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก จำนวนเงิน 200,000 บาท ทั้งหมด 20 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 10,000 บาท โดยมีนายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.พิบูลสงคราม เป็นผู้รับมอบ

นักศึกษาที่ได้รับทุน มีรายชื่อดังนี้
นาย สุขวิทย์ พึ่งสีใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาย ฐิติณัฏฐ์ สนามฉ่ำ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย กฤษณพล แก้วหล่ำ คณะครุศาสตร์
นาย สุทิน สุขเมือง คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย พิทักษ์ ไชยบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ธนวัฒน์ แก้วเมฆ คณะครุศาสตร์
นาย ธนพล แต่งทรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาย ณัฐพล กรรเจียก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาย วิรุฬห์ บุญยืน คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย ภูริวัฒน์ ธงชัย คณะครุศาสตร์
นาย สุธเนตร นิลสนธิ คณะครุศาสตร์
นาย วชิรภัทร วิภวฤกษ์มงคล คณะวิทยาการจัดการ
นาย เจษฏากร นวลทิม คณะวิทยาการจัดการ
นาย ธนพร บัวแย้ม คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย อามรินทร์ ทองฝรั่ง คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย บัญชา ปานกลิ่น คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย ศุภโชค คดีเวียง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาย ธนกฤต จันทร์เมือง คณะวิทยาการจัดการ
นาย ไอศูรย์ รักษาสวัสดิ์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นาย ภัทรพล จักน้ำอ่าง คณะครุศาสตร์

สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ สามารถติดต่อรับทุนได้ที่ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา มรพส. ไปยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562เป็นต้นไป