เจ็บหัวเหม็ด! ไชยรัตน์ ‘การเถียงกรรมการ-ภรรยา เราไม่มีโอกาสชนะได้เลย’

ไชยรัตน์ หมัดศิริ ห้องเครื่องจอมเก๋า หาดใหญ่ ซิตี้ เผยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านการค้าแข้งมาจนเกือบตัดสินใจแขวนสตั๊ดแล้ว ว่าอย่าคิดเอาชนะสองสิ่งนี้

กองกลางรุ่นใหญ่วัยย่าง 37 ปี ของ หาดใหญ่ ซิตี้ ในศึกออมสิน (ไทยลีก 4) โซนภาคใต้ เขย่าโลกโซเชียล เมื่อเขาโพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊คส่วนตัวทว่ากลับไปกระใจแฟนบอลรวมถึงพ่อบ้านหลายครัวเรือน จนสร้างเสียงสีสัน และเสียงหัวเราะทำให้ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเกือบ 2,000 ครั้ง

“จากประสบการณ์การเล่นฟุตบอลของผมทั้งหมด ทำให้ผมรู้ว่า..การเถียงกรรมการกับการเถียงภรรยา…เราไม่มีโอกาสชนะได้เลย” ไชยรัตน์ ระบายข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว

สำหรับ ไชยรัตน์ หมัดศิริ ถือไอดอลของเด็กใต้หลายคน เคยปฎิเสธเงินก้อนโตจากหลายสโมสรบนไทยลีก อาทิ ชลบุรี เอฟซี และ เชียงราย ยูไนเต็ด เพื่อค้าแข้งให้ สงขลา ยูไนเต็ด ก่อนยุบทีมย้ายเล่นให้ หาดใหญ่ เอฟซี

Free Download Real CompTIA LX0-104 Cert Exam On Our Store

They only have one daughter and CompTIA LX0-104 Cert Exam no son. http://www.passexamcert.com Xiao Wei thoughtfully closed LX0-104 Cert Exam the drawer, she sat CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 down on the sofa to adjust a comfortable posture, closed her eyes, and CompTIA LX0-104 Cert Exam began to wait for her customers with doubts. After a while, her eyes opened. I have seen this on your side. CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 Yes, yes, Barney put his hands on the sides of his body and said that he was very sad. I was shaking around my mother, fear was not CompTIA LX0-104 Cert Exam from the fear of bleeding, but I suddenly knew about my body.

Xiao Fei is still laughing, small shadow really gone.I was 18 years old, did not think so much, but I know the girl LX0-104 Cert Exam did not take a bath for three days is very uncomfortable thing. We did not deliberately so hard to dash are grenades thrown more than 40 meters also flyer Zhu Er, you think what is the power Coupled with our fast running, although the scoring rate is relatively low adult basketball game I have seen, but we can not stop the perseverance ah Stadium shuttle flying is our LX0-104 Cert Exam brother s figure will not bring crazy pass I became the main scorer I touched it Our brigade basketball is not very popular, the prevalence of football are savagely known as combat football , with good muscles are not afraid of pain can run in the road toss inside now with the police elite also labeled Combat basketball. Do not think CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 about diving.Miaolian only had regretful return to continue as their own infantry regiment. Later, when you asked CompTIA LX0-104 Cert Exam me what I was thinking, I said that actually I just want to catch up with you. They are extremely eager to see the advent of the war.Seeking to go home on weekends and see my wife is also longing for a good body, it is really not easy to go out to practice a drill is more than half a year is not easy, but still look forward to fighting more than see his wife but we soldier it Do you think we want to fight it Especially in addition to me, are a CompTIA LX0-104 Cert Exam few years of non commissioned officers such a force, do you really think they sum up every day fighting how brave are flesh and blood Many of them are old servants who have children and wives. The Kobolds High School squadron and our old predecessors were so discriminated against in that place that in the end they were all CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 the more determined to pack up the gang of team members and cadres who looked down upon our kobold battalion.

You should promptly put forward your own suggestions to the factory manager on the LX0-104 Cert Exam expansion of production and sales. The guy didn t look at Ning an s fist and only looked at CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 his face and said, rubbing the wine stains on his lips. Every day, I walked the factory door with a lot of oil and tired face. Looking up at the starry night sky, she suddenly remembered the illusion of a CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 Cert Exam CompTIA LX0-104 Cert Exam time tunnel in a science fiction book, saying that as long as people enter the time tunnel, they can go back to CompTIA LX0-104 Cert Exam a certain moment in the past. CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 During this CompTIA LX0-104 Cert Exam time, she must carefully do the things of the silk weaving factory, leaving no omissions, so as not to burden the prosperity. Jing Shang Miss Fang, CompTIA LX0-104 Cert Exam a pair of slender hands, held the wine glass in front of Lishi s mouth, and touched the lips of Lishi through the fragrant fingers.