เมนต์เดือด! แฟนลีกล่างเห็นต่างส.บอลปรับเปลี่ยนโควต้านักเตะ T3,T4

แฟนบอลลีกล่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนโควตานักเตะเยาวชนในฟุตบอลไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 ของสมาคมกีฬาฟุตบอล

Thailive ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลเรื่อง “การปรับเปลี่ยนโควต้านักเตะในฟุตบอลไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 ของบริษัทไทยลีก จำกัด ในฤดูกาล 2020” ที่มีการบังคับใช้กฏระเบียบการส่งนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 21ปี และ 23 ปี ลงสนามเป็น 11 ผู้เล่นตัวจริง รุ่นละ 2 คน

จากการสำรวจแฟนบอลทั้งหมด 781 ราย มีแฟนบอลเห็นด้วยจำนวน 170 คน (คิดเป็น 21.77%) และไม่เห็นด้วยจำนวน 611 คน (คิดเป็น 78.23%)

โดยแฟนบอลจำนวน 193 คนจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเหตุผล ที่มี 3 ประเด็นใหญ่ได้แก่ 1.ฟุตบอลลีกล่างจะขาดสีสันและความสนุก จำนวน 68 คน (คิดเป็น 35.23%) 2.ตัดโอกาสลงสนามของนักเตะไทยอายุเกิน 23ปี จำนวน 54 คน (คิดเป็น 27.97คน) และ 3.ควรแยกจัดตั้งฟุตบอลลีกเยาวชนแทนการวิธีการดังกล่าว 47 คน (คิดเป็น 24.35%)

ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เห็นด้วย ส่วนใหญ่คือเยาวชนที่อายุไม่เกิน 23 ปี โดยจากจำนวนผู้สำรวจ 170 คนที่เห็นด้วย เป็นกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 23 ปี จำนวน 142 คน (คิดเป็น 83.52 %)