แรงผลักดัน!พ่อเมืองกล้วยไข่มอบเงิน210,000บาทปั้นเด็กแห่งอนาคต

ท่าน เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบเงินจำนวน 210,000 บาทจากการขายบัตร วีไอพี ให้กับชาว จ.กำแพงเพชร เพื่อชมเกมออมสินลีกโปร ฤดูกาล 2019 นัดเหย้า โดยได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

 ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนาย เชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการ จ.กำแพงเพชร และ นายเทวัญ หุตะเสวีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 90 แห่ง

 ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนบัตรจากการขาย วีไอพีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลออมสินลีกโปร ฤดูกาล 2019 ของสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชรเอฟซี จำนวน 210 ใบ รวมเป็นเงิน 210,000 บาท เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

 โดยมี นาย วีระ เอื้อนจิตญานนท์ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชรเอฟซี รับมอบแทนนายเสกสรรค์ ศิริพงษ์ ประธานสโมสร เนื่องจาก ประธานสโมสรติดภาระกิจเป็น instructor ให้กับการอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้น ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ จ.ลำปาง

นาย วีระ เอื้อนจิตญานนท์ ผู้จัดการทีมได้กล่าวขอบคุณ และ กล่าวชื่นชมถึงหน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อให้สโมสรฟุตบอลจังหวัดกำแพงเพชร สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนชาวกำแพงเพชรได้ดำเนินตามรอยนโยบายของรัฐในการนำกีฬามาต้านยาเสพติด และสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชรเอฟซี ยินดีให้ความร่วมมือกับทางท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในการผลักดันแนวนโยบายใช้กีฬามาต่อต้านยาเสพติด 

เครดิตภาพ : วิทยาวีสปอร์ต

Offer GIAC GPEN Demo Free Download On Sale

This is enough to give me the courage to finish this story.Do not be afraid of heartbreak. I wonder to see GIAC GPEN Demo Free Download him What s wrong Take me as an outsider ah Motor shaking his head, do not know is sad or happy tone You are more and more like him. Because every time I packed GIAC GPEN Demo Free Download up, just do not pay GIAC Certified Penetration Tester attention, go to GIAC Information Security GPEN the toilet or go out to say something with people, the quilt is definitely get people get, but also get inside is not particularly obvious, come back simply can not tell. You still do not answer me, you say you simply did not hear it to say Cherokee is what broken car ah Actually dare to chase in the street Meimei BMW you see more gone Oh, but I only have Cherokee now the car is GPEN Demo Free Download parked in front of my yard, and the little Snoopy you GIAC GPEN Demo Free Download ve given me for the rearview mirror in the car is still there. Fortunately, you do not wear that baseball cap did not wear a camouflage T shirt then you really pass through a time I was not working out of the thunder, you quickly changed no longer wear , or I wasted.

Please, GIAC GPEN Demo Free Download wait a moment, GIAC Information Security GPEN wait a moment, give me a GPEN Demo Free Download GIAC GPEN Demo Free Download second Say, you are saying it They urged me with a slap in the face. Jude was on GIAC Certified Penetration Tester the ground. http://www.examscert.com/GPEN.html The head hangs, like on the guillotine.

I went GIAC GPEN Demo Free Download GIAC GPEN Demo Free Download to the nightingale and the voice of GIAC Certified Penetration Tester you are coming. He GIAC Information Security GPEN stroked his hand and said The original sleeve is very long, and it is more than a finger. Unexpectedly good. He said to the microphone, and then quickly poured the whole glass of wine on the front of the white shirt. Some of GPEN Demo Free Download tesking the nets have been said to have been threatened. Do you want to eat egg sandwiches I asked, I will buy you one.